ปี 2535 :       
     เริ่มเข้าสู่ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการร่วมทุนในนาม บริษัท ธนภัทร         ดิเวลลอป จำกัดโดยโครงการแรกที่พัฒนา คือ “โครงการหมู่บ้านประสานมิตร 1”         บริเวณ บ้านท่าสะอ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเขารุปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น       ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 99 ยูนิต 

ปี2538 :
     ด้วยโครงการแรกประสบความสำเร็จ จึงได้เปิดตัว โครงการหมู่บ้านประสานมิตร 2      ใช้ชื่อในนาม บริษัททรัพย์กาญจนา จำกัด บริเวณบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูป       ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นทาวน์เฮ้าชั้นเดียว และทาวน์เฮ้า 2 ชั้น               จำนวน 66 ยูนิต

ปี 2546 :
     จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ในนามบริษัท ไรวินท์ แลนด์แอนด์เฮ้า จำกัด โดยทุนจด           ทะเบียนเริ่มแรก 5,000ม000 บาท และได้เริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในนาม ปุณ          ธารีย์ โดยโครงการแรก คือ  โครงการปุณธารีย์ ท่าสะอ้าน บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลเขา      รูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และบ้านแฝด 2ชั้น                จำนวน 13 ยูนิต

ปี 2548 :
     เปิดตัว โครงการปุณธารีย์ นวมินทร์ บริเวณถนน 30 เมตร-ท่าสะอ้าน ซึ่งเป็นบ้าน         แฝด 2 ชั้น และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 30 ยูนิต  ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่าง           มาก ทำให้โครงการปุณธารีย์ เริ่มเป็นที่รู้จัก และเริ่มขยายธุรกิจไปในอีกหลายๆ           พื้นที่ของจังหวัดสงข

ปี 2552 :
     บริษัทไรวินท์แลนด์แอนเฮ้าส์ จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆ         ในอำเภอเมืองสงขลา ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และได้เปิดตัว       โครงการปุณธารีย์ห้าแยกน้ำกระจาย ซึ่งเป็นบ้านแฝด 2ชั้น และบ้านเดี่ยว 2ชั้น             จำนวน 13 ยูนิ

ปี2556 :
     บริษัทไรวินท์ แลนแอนด์เฮ้าส์ จำกัด ได้ขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว      ชั้นเดียวโครงการแรก คือ โครงการปุณธารีย์ห้วยขัน บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลพะวง           อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 13 ยูนิต เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ทุกค้าในทุก       กลุ่ม

ปี 2557 :
     เปิดตัวโครงการปุณธารีย์ สวนตูล ซึ่งตั้งอยูที่ ถนนสงขลา-นาทวี หมู่ที่ 5 ตำบลเขา       รูปช้าง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในนามบริษัท ไรวินท์           แลนด์แอนด์เฮ้า จำนวน 84 ยูนิต  และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จ             เป็นอย่าง