แนวคิด

ทุกพื้นที่ในบ้าน ได้รับการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ความชอบตามรุปแบบการใช้ชีวิตของครอบครัว 
มอบฟังก์ชันอิสระให้คุณได้คิดใช้ชีวิต อย่างลงตัวในพื้นที่ส่วนตัวของคุณ 

รายละเอียด

แกลลอรี่

ทำเลที่ตั้ง